olka1007

Temat: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
" />Drodzy nauczyciele wychowania przedszkolnego!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 624) jesteście Państwo zobowiązani do 15 czerwca 2010 r. do wydania rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Pani Bożena Janiszewska, prowadząca u nas szkolenia (między innymi z zakresu dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich, na których nową edycję serdecznie zapraszamy już we wrześniu) opracowała przykładowy sposób wypełnienia ocen gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zgodnie z zaproponowanym przez MEN arkuszem.

Materiały te zostały zamieszczone na stronie http://www.wsip.pl/dla_nauczycieli/prze ... kolne/klub

Chcielibyśmy jedynie uprzedzić, że mogą z niego skorzystać wyłącznie nauczyciele uczący z cykli WSiP i jednocześnie zarejestrowani w klubie nauczyciela.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wychowanie_przedszkolne@wsip.com.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy na nasze szkolenia Zespół CWRO
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=971Temat: podstawa programowa-j.polski, podstawowka
" />czy została ostatnio zmieniona, czy obowiazuje ta Dziennik Ustaw nr 157/2007 poz.1100 z 31 sierpnia 2007 r.‟Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółĂ˘Â€Â z 23 sierpnia 2007 r.
pogubilam sie; wydaje mi sie, ta z2007 roku jest aktualna, ale kolezanka twierdzi ze nie.... ktora z nas jest w bledzie?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11416


Temat: MAM DUŻY PROBLEM - PROSZĘ O POMOC
" />Posłuchaj moja Droga.
Drażni mnie Twój pouczający ton. Jesli chcesz pouczeń proszę. Rozporzącenie jest MEN-u, a zawarte jest w Dzienniku Ustaw. I kto tu mniesz?? A poza tym nie ściągłaś, tylko w jęszyku polskim obowiązuje inne nazewnictwo - ściagnęłaś. A plan pisałam sama, tylko trzeba mieć przeciez wymagania, które to zawarte sa właśnie w rozporządzeniu:)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11293


Temat: Nie wszystkie dzieci nauczą się pisać Dyskryminują niektórych sześciolatków
Nie wszystkie dzieci nauczą się pisać
Dyskryminują niektórych sześciolatków

Ci, którzy zapisali sześcioletnie dzieci do zerówek są w szoku. Nie wiedzieli, że edukacja ich pociech nie obejmie nauki pisania. A sześciolatki, które pójdą do szkoły, będą się tego uczyć. Rodzice dzieci z zerówek boją się, że ich dzieci będą miały dużo gorszy start.

http://www.dziennik.pl/files/archive/00215/AH010908_52_215418e.jpg
Jedne sześciolatki nauczą się pisać, inne nie fot. Artur Hojny

Nikt nie poinformował rodziców, którzy zapisali swe sześcioletnie dzieci do zerówek, a nie do szkoły, że reforma zakładająca obniżenie wieku szkolnego, ma taką wadę. Chodzi o to, że program nauczania dzieci z pierwszej klasy i program edukacyjny dla zerówek nie jest zbieżny. A powinien być. Niedopuszczalna jest bowiem taka sytuacja, w której w jednym budynku, dzieci w tym samym wieku dzielone są na piśmienne i na niepiśmienne.

Za rok będzie dochodziło do sytuacji, w której sześcioletni Jaś - uczący się dopiero odróżniania prawego kierunku od lewego - będzie spotykał na przerwach równolatkę Anię - już chwalącą się znajomością elementarza. Rodzice byli dotąd przekonani, że tak nie będzie. Myśleli, że przeniesienie zerówek do budynków szkół podstawowych ma sens wtedy, gdy przedszkolaki nie siedzą w ławkach, ale uczą się mniej więcej tych samych rzeczy, co dzieci z pierwszej klasy.

Większość rodziców zorientowało się dopiero na spotkaniach informacyjnych, już po zapisaniu dzieci do zerówek. Niektórzy nawet zmieniają decyzję. Tak jak Iza Ciołkowska z Warszawy, która przepisała sześcioletnią córkę Adę do pierwszej klasy. Zrezygnowała z zerówki, zwłaszcza że zerówka Ady byłaby też w szkole. Na korytarzu Ada spotykałaby koleżanki z podwórka zapisane do pierwszej klasy - pisze "Gazeta Wyborcza".

Kto postawił rodziców w takiej sytuacji? Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale niechcący. Bo kiedy w ubiegłym roku w Sejmie trwały dyskusje, czy puścić sześciolatki do szkół, MEN miało już gotowy program nauczania dla przedszkoli i pierwszych klas. Program oparty na założeniu, że ustawa o obniżeniu wieku szkolnego wejdzie w życie i przedszkole będą kończyć dzieci pięcioletnie, a szkołę zaczynać sześciolatki - pisze "Gazeta Wyborcza".

To dlatego w programie napisano, że na koniec edukacji przedszkolnej dzieci mają umieć np. określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, słuchać opowiadań i baśni oraz "interesować się czytaniem i pisaniem". Ale nie czytać i pisać - to dopiero w pierwszej klasie - dodaje gazeta.

wyborcza.pl
źródło: dziennik.pl

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=392455


Temat: Będzie dodatkowy dzień wolny od zajęć w szkole
Będzie dodatkowy dzień wolny od zajęć w szkole

Dzień pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki będzie dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych - zdecydowała minister edukacji Katarzyna Hall podpisując nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Informacje o podpisaniu nowelizacji podało MEN na swojej stronie internetowej.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Tegoroczni maturzyści będą pierwszym rocznikiem po ponad 25-letniej przerwie, który będzie obowiązkowo zdawał na maturze pisemny egzamin z matematyki.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w szkołach ponadgimnazjalnych jest konieczne właśnie z powodu rozszerzenia liczby obowiązkowych egzaminów pisemnych na maturze.

Dotąd dniami wolnymi w szkołach ponadgimnazjalnych w związku z maturami były tylko dni, kiedy przeprowadzane są egzaminy pisemne z polskiego i języka obcego, do którego przystępuje największa liczba abiturientów danej szkoły. W szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych dniem wolnym jest także dzień egzaminu maturalnego z tych języków.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wiosną maturzyści będą musieli obowiązkowo zdawać egzaminy: z języka polskiego (część pisemna i ustna) i języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustna). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do egzaminu z języka narodowego (część pisemna i ustna). Obowiązkowy egzamin z matematyki będzie egzaminem tylko pisemnym.

W roku szkolnym 2009/2010 egzaminacyjna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 28 maja. Egzamin pisemny z polskiego odbędzie się 4 maja, z matematyki - 5 maja, z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego przez maturzystów) - 6 maja. Egzaminy pisemne z języków mniejszości narodowych przyprowadzone zostaną 21 maja.

PAP, JG
źródło: wiadomosci.onet.pl

Artykuł przeczytacie:

Download: Rapidshare, Hotfile, Megaupload, Przeklej i Inne http://wiadomosci.onet.pl/2104786,11,bedzie_dodatkowy_dzien_wolny_od_zajec_w_szkole,item.html Download bez limitów

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=445650


Temat: Ndst (jedynka) za brak zadania
W Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach pisze o nauczycielu religii, że
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126)
§ 6. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

§ 7.1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy .
2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 58 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu pro-wadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddzialowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=166


Temat: tematy w dzienniku
" />o przepraszam za mój błąd - moja wina - mając na myśli plany wynikowe wpisałam podstawę programową.

a odnośnie przepisów:

Tematy wszystkich prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU, Nr 23, poz. 225 z późn. zm.), są zapisywane w dziennikach lekcyjnych.

Zgodnie z § 7.1 rozporządzenia szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik, który stanowi dokumentację przebiegu nauczania. Paragraf 7.3 stanowi między innymi, że nauczyciel w dzienniku odnotowuje obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, wpisuje oceny oraz tematy i podpisem potwierdza prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Dziennik, jako dokument obowiązujący na terytorium naszego kraju, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (DzU z dnia 8 listopada 1999 r., Nr 90, poz. 999), powinien być powadzony w języku polskim. Wynika to z art. 5.1 wspomnianej ustawy. Według tego artykułu podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, CHYBA ŻE przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czyż ostatnie zdanie nie daje nam możliwości popatrzenia na inne przepisy?

Czy metodyka nauczania języków obcych może być podstawą do wpisywania tematów w innym języku? Jeśli nie - to dlaczego MEN zatwierdza podręczniki do nauczania języków obcych z NAKAZAMI wpisywania tematów w uczonym języku? Kolejne nasuwające się pytanie to - jak się mają do tego wprowadzane na naszych uniwersytetach zagadnienia dotyczące nauczania tego przedmiotu?

Ja nie twierdzę, ze jestem najmądrzejsza i nie zamierzam polemizować z koleżankami i kolegami po fachu - ale po 11 latach pracy, zdaniu tego całego cudnego dyplomowanego - zaczynam się zastanawiać - czy my nauczyciele mamy tak naprawdę wszystkie przepisy - tak stricto opracowane, że musimy się kłócić o takie drobnostki. Przecież jak świat światem zawsze do tej pory wpisywano nasze tematy w innym języku i nikt nigdy nie robił z tego afery.
Więc w co stanowi taki problem?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11184